Brief projektowania strony internetowej

  • INFORMACJE KONTAKTOWE
  • DESIGN
  • FUNKCJE
  • BUDŹET I TERMINY
  • Zakończony
Osoba kontaktowa

Na tym etapie wypełniania briefu, zespół Booli prosi

podać informację o firmie i osobach odpowiedzialnych.

 

Z kolei obowiązujemy się nie przekazywać tych informacji osobom trzecim.

Informacje of firmie
Pobierz Brief w formacie .doc i wypełnij go powoli!